Lèmbörgsj

Oetspraok

Leidjwaordj

tèèr

  1. (Hoeaglèmbörgsj) Vriejen, avige richtingsval mieëvaadj.

Buging

Weik bepäölj leidjwäörj óp g'm Lèmbörgsje
inkelvaadj twieëvaadj mieëvaadj
miensjelik wievelik ónziejig miensjelik / wievelik ónziejig
gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig gans avig
èègenersval d'r, de, d'n t'r, te, t'n de, de-n te, te-n 't 'd d'ch†, dèch t'ch†, tèch de, die, d'r, die-r te, tie, t'r, tie-r de, die, d'r, die-r te, tie, t'r, tie-r
g'r, ge, g'n ch'r, che, ch'n ge, ge-n che, che-n ge, g't, g'd che, ch't, ch'd g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r che, chie, ch'r, chie-r ge, gie, g'r, gie-r che, chie, ch'r, chie-r
èègedómsval dès, 's tès dèr, 'r tèr, 'r dès, 's tès dèr, 'r tèr, 'r dèr, 'r tèr, 'r dèr, 'r tèr, 'r
gès chès gèr chèr gès chès gèr chèr gèr chèr gèr chèr
richtingsval dèès tèès dèès tèès dèès tèès dèèch tèèch dèèch tèèch dèès, dèèr tèès, tèèr
gèès chèès gèès chèès gèès chèès gèèch chèèch gèèch chèèch gèès, gèèr chèès, chèèr
rèèksval d'm, de, d'n, dèm t'm, te, t'n, tèm de, d'r, dèr te, t'r, tèr 't, d'm, dèm 'd, t'm, tèm d'ch t'ch de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n
g'm, ge, g'n, gèm ch'm, che, ch'n, chèm ge, g'r, gèr che, ch'r, chèr ge, g't, g'm, g'd, gèm che, g't, g'd, g'm, chèm g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n
veurwèrpsval d'r, de, d'n, dèn t'r, te, t'n, tèn de, de-n te, te-n 't 'd d'ch†, dèch t'ch†, tèch de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n de, die, d'r, die-r, d'n te, tie, t'r, tie-r, t'n
g'r, ge, g'n, gèn ch'r, che, ch'n, chèn ge, ge-n che, che-n ge, g't, g'd che, ch't, ch'd g'ch†, g'†, gèch ch'ch†, ch'†, chèch ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n ge, gie, g'r, gie-r, g'n che, chie, ch'r, chie-r, ch'n
achterval -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn-
-èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn- -èn- -dèn-

Oetspraok

Aafkóms

  • E Lèmbörgsj biestèlwaordj aafkómstig ven tèr.

Zèlfstenjig naomswaordj

tèèr m (ouch: ó)

  1. (Hoeaglèmbörgsj) 'n Mieëjaorig plantj die einen ódder mieëder verhóltj stem haet.

Buging


(Hoeaglèmbörgsj)
inkelvaadj mieëvaadj
gans avig klènder splintjer gans avig klènder splintjer
èègenersval tèèr dèèr tèèrke dèèrke tèèr, tèèrer dèèr, dèèrer tèèrkes dèèrkes
èègedómsval tèèrs dèèrs tèèrkes dèèrkes tèèr, tèèrer dèèr, dèèrer tèèrkes dèèrkes
richtingsval tèères dèères tèèreske dèèreske tèèrese dèèrese tèèreskes dèèreskes
rèèksval tèère dèère tèèrke dèèrke tèèr, tèèrer dèèr, dèèrer tèèrkes dèèrkes
veurwèrpsval tèèr dèèr tèèrke dèèrke tèèr, tèèrer dèèr, dèèrer tèèrkes dèèrkes
achterval
oetroopsval
middelsval

Zèlfhed