δεκαπέντε

Grieks

Höjdjtèlwaordj

δεκαπέντε

  1. Vieftieën.